ادعای پیشی گرفتن اقتصاد ارمنستان از جمهوری آذربایجان

bloombergطبق روال هرسال بلومبرگ یک جدول رده بندی در مورد پیش بینی رشد اقتصادی برخی از کشورها در سال 2016 را منتشر کرده است. خبرگزاری آرمن پرس با استناد به این جدول نتیجه گیری کرده است که اقتصاد ارمنستان از اقتصاد جمهوری آذربایجان پیشی خواهد گرفت. این ادعا آنچنان بی محتوا و تبلیغاتی است که در مطالب جدی قابل اعتنا نیست ولی از آنجا که رسانه های فارسی زبان ایران نیز  آن را منتشر کرده اند، در اینجا لازم است توضیح مختصری در این مورد ارائه شود.
در گزارش مزبور آمده است: در فهرست بلومبرگ برای ارمنستان که از لحاظ رشد 2.5 درصدی تولید ناخالص داخلی بلافاصله پس از آمریکا قرار گرفته است، رشد اقتصادی 2.5 درصدی پیش بینی شده است. این در حالیست که رشد اقتصادی جمهوری آذربایجان 2.4 درصد ذکر شده است.
بر اساس گزارشهای موسسات اقتصادی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی جمهوری آذربایجان حدود 7 برابر تولید ناخالص داخلی ارمنستان است. بر این مبنا اگر فرض کنیم رشد اقتصادی جمهوری آذربایجان در سال 2016 به صفر درصد هم برسد، اقتصاد ارمنستان باید 600 درصد رشد کند تا همطراز اقتصاد جمهوری آذربایجان بشود که البته فکر نمی کنم کودکان دبستانی هم اینگونه رویاپردازی کنند.
بطور کلی سال 2016 برای اقتصادهای نفتی سال خوبی نخواهد بود و در عوض کشورهایی مانند هندوستان و چین از رشد اقتصادی چشمگیری برخوردار خواهند شد.

نظرات