سینمای متسختا می رود در موزه

سینمای متسختاقرار است ساختمان سینمای متروکه متسختا بخشی از یک موزه جدید بشود که گنجینه های تاریخی شهر را معرفی خواهد کرد.
سینمای متسختا در دهه هفتاد میلادی تاسیس گردید و سبک معماری آن یادآور دوران اوج قدرت نظام کمونیستی است.
بانک جهانی و یونسکو از پروژه تاسیس این موزه حمایت می کنند. قرار است موزه جدید در سال جاری میلادی افتتاح شود.
موزه متسختا

نظرات