طولانی ترین پرواز دنیا با قطر ایروز

قطر ایرویزاکبر الباکر مدیر شرکت قطرایروز به بلومبرگ می گوید که این شرکت پرواز مستقیم بین دوحه در قطر و آکلند در نیوزلند را برقرار خواهد کرد.
مسافت پرواز بین دوحه و آوکلند 9034 مایل و مدت پرواز 18.5 ساعت خواهد بود. با راه اندازی این پرواز قطر ایرویز برگزارکننده طولانی ترین پرواز جهان خواهد شد.
پیشتر شرکت هواپیمایی سنگاپور پروازی بین سنگاپور و نیویورک انجام می داد که مسافت 9500 مایل را در مدت 19 ساعت طی می کرد. این پرواز در سال 2013 متوقف گردید.

نظرات