توافقی برای صادرات گاز ایران به گرجستان صورت نگرفته است

علیرضا کاملیوزارت انرژی گرجستان اعلام کرد که هیچ توافق خاصی بین این کشور و ایران برای خرید گاز از طریق ارمنستان صورت نگرفته است.
در بیانیه وزارت انرژی گرجستان همچنین آمده است شایان ذکر است که ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز در جهان است و ما به مذاکره با همه تامین کنندگان احتمالی گاز در منطقه ادامه خواهیم داد تا از تامین مداوم و مستمر گاز در بلندمدت اطمینان حاصل نماییم.
برخی از رسانه ها و از جمله اقتصاد ایران این خبر را منتشر کرده اند که علیرضا کاملی مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز گفته است: بر اساس مذاکراتی که با گرجستان داشته ایم قرار است گاز را تا مرز ارمنستان برسانیم و گرجستان در مرز خود از ارمنستان گاز را تحویل بگیرد.
اگر خبر اقتصاد ایران صحت داشته باشد بیانیه وزارت انرژی گرجستان در واقع تکذیب سخنان علیرضا کاملی محسوب می شود.
قفقازستان صدور بیانیه از سوی وزارت انرژی گرجستان را یک سیگنال منفی بسوی ایران ارزیابی می کند.
بتازگی عربستان سعودی و بدنبال آن کشورهای بحرین و سودان نیز با این ایران قطع رابطه کرده اند. برخی از تحلیل گران احتمال داده اند که دولت امارات نیز چنین تصمیمی اتخاذ نماید.

نظرات