نامه جمعی از ایرانیان مقیم تفلیس به ملت فرانسه

شراب شیرازمتنی به قفقازستان ارسال شده است که حاوی نامه ای است خطاب به مردم فرانسه درباره سفر حسن روحانی به این کشور و عدم حضور او در مهمانی کاخ الیزه بخاطر سرو شراب. در این نامه با اشاره به جایگاه شراب در فرهنگ ایرانی و آثار شاعرانی چون حافظ و خیام به این نکته اشاره می شود که شرکت در ضیافت کاخ الیزه برای ایرانیان مایه افتخار است و حسن روحانی نماینده واقعی مردم ایران نیست.
اسامی امضاء کنندگان این نامه نزد قفقازستان محفوظ می باشد. متن نامه بدین شرح است:

به مردم فرانسه
حسن روحانی به پاریس آمد اما در مهمانی کاخ الیزه حاضر نشد چون در آن مهمانی شراب سرو می شود.
شما خواننده این نامه آگاه باشید
که شراب در فرهنگ و تمدن ایرانی جایگاه خاص و ویژه ای داشته است. تنگهای شراب دربار ساسانیان در موزه های اروپایی نیز وجود دارند. و شعرای بزرگی چون خیام و حافظ اشعار فراوانی در مدح می و نوشیدن شراب  سروده اند.
حسن روحانی نماینده واقعی مردم ایران و نماینده فرهنگ ایران نیست. ما ایرانیان حضور در مهمانی کاخ الیزه را افتخاری بزرگ می دانیم و برای رسیدن به روزی تلاش می کنیم که نماینده واقعی ما با مقامات فرانسه دیدار کند
جمعی از ایرانیان مقیم تفلیس

A l'attention des peuple françaises


Hassan Rohani est venu à Paris mais il n'attande pas dans le parti du Palais de l'Elysée à cause du vin servi dans la fête.
Soyez conscient , le lecteur de cette letter que Le vin a une place spéciale dans la culture et la civilisation iranienne.
les bouteilles du vine de cour Sassanide éxistent dans les musées européens et nos grands poètes comme Omar Khayyam et Hafez ont composé des poèmes à la gloire du vin et la consummation du vin .
Hassan Rohani n'est pas représentatif réel du peuple iranienne et de la culture iranienne .
Les Iraniennes savent un grand honneur d'assister a parti à Palais de l'Elysée et nous essayons pour un jour que nos représentants réels rencontrent avec les autorités françaises.


Un groupe d'Iraniens à Tbilissi

نظرات