پرونده جنایی علیه صلح بانان در آفریقای مرکزی

ghafghazestan logoمحمد ریگی - اخیرا نماینده ویژه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد آقای زید رعاد الحسینی ، سربازان گرجی و فرانسوی که در چهارچوب ماموریت سازمان ملل متحد برای برقراری امنیت و صلح در جمهوری آفریقای مرکزی خدمت می کنند را، رسما به آزار جنسی کودکان متهم کرده است.
به گزارش شبکه روستاوی 2 آقای الحسینی گفته است که سربازان گرجی و فرانسوی حداقل به دو دختر تجاوز نموده و با سه دختر و یک پسر در ازای آب و غذا ، رابطه ی جنسی بر قرار کرده اند.
وزیر دفاع گرجستان خانم تیناتین خیداشیلی دیروز تایید نموده است که سازمان ملل متحد در روزهای اخیر مدارکی در ارتباط با آزار جنسی کودکان در آفزیقای مرکزی را در اختیار دولت گرجستان قرار داده است و دریافت این مدارک موجب تعلیق فوری افراد مرتبط با پرونده های جنایی تا زمان به نتیجه رسیدن تحقیقات و امور قضایی شده است.
خانم خیداشیلی قول داده است که نتایج تحقیقات مستقل گرجستان در رابطه با این پرونده های جنایی بزودی در اختیار سازمان ملل متحد و جامعه مدنی گرجستان قرار خواهد گرفت.

نظرات