احتمال تغییر در مقررات ساخت و ساز در تفلیس

پارک خودرو تفلیسشهرداری تفلیس در حال تکمیل لایحه ای است که با تصویب آن سازندگان ساختمانهای مسکونی ملزم خواهند شد که به هر واحد مسکونی یک محل پارک خودرو نیز اختصاص بدهند.
انتظار میرود تا اواخر ماه ژانویه این لایحه تکمیل شود و جهت بررسی به شورای شهر ارائه گردد.
در سالهای اخیر ساختمانهای مسکونی بلندی در تفلیس ساخته شده اند که برخی از آنها بطور کل فاقد پارکینگ هستند.

نظرات

مطلب پربیننده