روسیه واردات گوشت و مواد لبنی از ارمنستان را ممنوع کرد

گاو مریضاداره نظارت بر محصولات دامی و کشاورزی روسیه وارادت گوشت و مواد لبنی از ارمنستان را ممنوع اعلام کرده است. به گزارش تاس این ممنوعیت بخاطر شیوع بیماری های دامی در این کشور اعمال شده است. ممنوعیت شامل دامهای زنده و محصولات بدست آمده از گوسفند، گاو و خوک می باشد. نوارد آراکلیان سخنگوی اداره امنیت غذایی ارمنستان در تماسی که خبرنگاران با او داشتند، این خبر را تائید کرده است ولی تاکید داشت که ممنوعیت موقتی است.
با آنکه رسانه های رسمی ارمنستان این خبر را منتشر نکردند اما افکار عمومی بسرعت متوجه این موضوع شد و مقامات کشور نسبت به آن واکنش نشان دادند. هوانس مخرتجیان رئیس اداره امنیت غذایی ارمنستان روز شنبه 23 ژانویه در یک کنفرانس رسانه ای شرکت کرد و گفت ممنوعیت اعمال شده از سوی روسیه تنها مربوط به محصولاتی است که برخی از آزمایشهای خاص روی آنها انجام نشده است . به گفته او روزهای 21 و 22 ژانویه 9 خودرو حاوی پنیر صادراتی ارمنستان وارد خاک روسیه شدند.
ایران نیز یکی از کشورهای وارد کننده گوشت از ارمنستان اما مقامات بهداشتی کشور هنوز واکنشی نسبت به این وضعیت نشان نداده اند. کنترل سازمان دامپزشکی ایران در ارمنستان تنها محدود به نظارت بر نحوه کشتار دامها است.
پاییز گذشته آیت الله محمد حسن اختری دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت از کشتارگاه تبر طلایی در استان آرارات ارمنستان که در آن ذبح حلال انجام می گیرد بازدید کرد. در کشتارگاههای حلال ارمنستان یک آخوند اعزامی از ایران حضور دارد و ناظر است که از روش کشتار اسلامی استفاده شود. بازرسان سازمان دامپزشکی ایران هم گاهی سری به این کشتارگاهها می زنند و بر نحوه کار آنها البته با اجازه حاج آقا نظارت دارند.
کشتارگاه ارمنستان

نظرات