معاون شهردار تفلیس از سمت خود استعفا داد

giorgi_solomoniaگیورگی سولومونیا بطور غیرمنتظره ای از سمت معاونت در شهرداری تفلیس استعفا داد.
گزارشی درباره اظهارات او در مورد علت استعفا بدست نرسیده است اما رادیو پیرولی خبر داده است که علت کناره گیری او مرتبط با مسئله اسکان بیخانمان ها می باشد.
همه ساله در فصل سرما مشکل بیخانمان ها در تفلیس بیش از پیش نمود پیدا می کند. یک محل معروف اسکان افراد بی خانمان در منطقه سامگوری وجود دارد که فاقد امکانات اولیه بهداشتی و آسایش است. بتازگی نیز یک اقامتگاه در منطقه لیلو برای این افراد افتتاح شده است. با این حال هیچ از این مراکز جز در موارد اضطراری و هنگام سرمای شدید مراجعان را نمی پذیرند و تنها افراد تحت پوشش حق اسکان در این اماکن را دارند.

نظرات