اوکراین روسیه را تحریم کرد

قفقازستان - خبرگزاری اینترپرس گزارش میدهد که اوکراین واردات برخی مواد غذایی از روسیه و از جمله شیر، چای، آبجو و سیگار را ممنوع اعلام کرده است.
این اقدام اوکراین در واکنش به اقدامی مشایه از سوی روسیه صورت گرفته است. منبع مورد اشاره تحریمهای روسیه علیه اوکراین را بدنبال اعلام منطقه آزاد تجارت با اروپا در اوکراین گزارش کرده است.

نظرات