احتمال برقراری ویزای ترکیه برای ایرانیان

رسانه های ترکیه گزارش میدهند که بزودی این کشور رژیم سفر بدون ویزا با بسیاری از دولتها را تغییر خواهد داد. ایران از جمله کشورهایی است که برخی از منابع به آن اشاره کرده اند.
تغییر در مقررات سفر و اقامت در ترکیه بدنبال توافق این کشور با اتحادیه اروپا جهت لغو روادید می باشد. تاکنون وزارت خارجه جمهوری آذربایجان و وزارت خارجه گرجستان در مورد مقررات جدید ویزای ترکیه برای شهروندان کشورهایشان پی گیری بعمل آورده اند. وزارت خارجه ترکیه در پاسخ اعلام کرده است که شهروندان این کشورها همچنان بدون نیاز به روادید به ترکیه مسافرت خواهند کرد.
گرجستان با اروپا توافقنامه لغو روادید امضا کرده است و به این لحاظ ترکیه محدودیتی جهت اجرای پیمان لغو روادید با این کشور نخواهد شد. جمهوری آذربایجان نیز متحد راهبردی ترکیه است و آنکارا به هیچ وجه به کاهش سطح روابط با این کشور مایل نیست. اما در مورد ایران مسائل متفاوت است.
در ماههای اخیر روابط ایران و ترکیه با تنش مواجه مواجه بوده است. این درحالی است که بر اساس گزارش نشریه اقتصاد نوین تعداد گردشگران ایرانی در ترکیه در سال 2015 کاهش چشم گیری داشته است. بر این مبنا می توان گفت دیگر گردشگری خارجی ایران اهمیتی چون سابق برای ترکیه ندارد.
گزارشهای مستند حاکی از ان است که بازرگانان ایرانی نیز در ماههای اخیر برای تمدید اجازه اقامت در ترکیه با مشکلات و موانع جدیدی مواجه بوده اند.

نظرات