ارمنستان بدترین کشور جهان نیست

Aleksandr Bazarchyanالکساندر بازارچیان مدیر موسسه ملی سلامت در ارمنستان می گوید آمار مرگ و میر ناشی از سرطان در سال 2014 تنها 189 مورد مرگ در ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت بود که با هر استانداردی بسنجید، این کشور بدترین کشور جهان نیست .
اظهارات آقای بازارچیان در واکنش به آمار وبسایت امید به زندگی تلقی می شود. این وبسایت با ارائه آمار مربوط به مرگ و میر ناشی از سرطان در سال 2014 کشورهای جهان را رده بندی کرده است و در میان 174 کشور، بدترین جایگاه را به ارمنستان داده است. بسیاری از رسانه ها در ارمنستان این رده بندی را بازتاب دادند.

نظرات