نمایشگاه دائمی شراب گرجستان در جیانگشی

مرکز شراب گرجستان چینوزارت کشاورزی گرجستان اطلاع داده است که در ماه فوریه سال جاری یک مرکز شراب گرجستان در استان جیانگشی چین افتتاح خواهد شد.
این مرکز شراب گرجستان در زمینی به مساحت 4 هزار متر مربع شامل محل تست شراب، سالن نمایشگاه شراب، موزه و رستوران گرجی خواهد بود.
هم اکنون مرکز شراب گرجستان در پکن و برخی دیگر از شهرهای چین دایر می باشد.
در اینجا چون صجبت از شراب شد، بد نیست اشاره شود که یک مسئول دولتی ابله در یک کشور اسلامی اعلام کرده است که با بکاربردن واژه شراب بهر نحوی در کتابها مخالف است. الان اسم آن شخص خاطرم نیست ولی فکر می کنم مسئول سانسور در دولت اسلامی داعش یا حکومتی شبیه به آن باید باشد.

نظرات