باز هم سقوط لاری، مقامات می گویند موقتی است

نرخ لاری

پس از سقوط تاریخی لاری در روز 22 ژانویه، ارزش پول ملی گرجستان باز هم در حال کاهش بوده است. اعتراض به این وضعیت به پارلمان کشور کشیده است اما بانک مرکزی می گوید بزودی نرخ لاری ثبات خواهد یافت.

گیورگی کاداگیدزه رئیس بانک مرکزی گرجستان می گوید نرخ تبدیل لاری در آینده بسیار نزدیک به ثبات خواهد رسید. او در واکنش به اعتراضهای نمایندگان پارلمان که اکنون از سوی هر دو جناح اصلی به گوش می رسد، اظهار داشت که آماده است در پارلمان حاضر شود و به نمایندگان پاسخ دهد.

نظرات