کارون رو به نابودی است

فروزان لب کارونپیمان عطایی دبیر انجمن کارشناسان محیط زیست خوزستان می گوید اکوسیستم رودخانه کارون در حال مرگ تدریجی است. اینروزها با درگذشت فروزان جامعه بیشتر آثار و کارهای این هنرمند را مرور می کند. قفقازستان نیز لینکی در یوتیوب از ترانه لب کارون با صدای عهدیه و اجرای فروزان را انتخاب کرده است.

[embed]https://youtu.be/sqd_mfkoXQE[/embed]

نظرات

مطلب پربیننده