درخواست ساخت مسجدی جدید در باتومی با 12 هزار امضاء

مسلمانان آجارا

قفقازستان - مسلمانان آجارا با ارسال نامه ای با 12 هزار امضاء از مقامات کشوری و محلی خواهان ساخت مسجد جدیدی در شهر باتومی گشته اند.

درخواست مسلمانان آجارا به رئیس جمهور گرجستان، نخست وزیر کشور، رئیس پارلمان گرجستان، فرماندار آجارا و نیز برخی از دفاتر دیپلماتیک کشورهای خارجی ارسال شده است.
در حال حاضر تنها یک مسجد در شهر باتومی فعال است که مسلمانان فضای آن را به نسبت جمعیتشان کافی نمیدانند. در برخی از مناسبتها بعلت نبودن فضای کافی افراد در خیابانهای اطراف مسجد مراسم مذهبی را اجرا می کنند  که این در فصل سرما و هنگام بارندگی مشکلات فراوانی را ایجاد می کند.

نظرات