اعتراض به گرانی داروی بیماران ام اس در راهپیمایی 22 بهمن

در راهپیمایی 22 بهمن امسال پتیشنی خطاب به رئیس جمهور در اعتراض به گرانی دارو در اختیار راهپیمایان قرار می گرفت که در آن نسبت به گرانی داروی بیماران ام اس اعتراض شده است.
شمانیوز تصاویر مربوط به این طومار را منتشر کرده است. برگزاری کمپین های اعتراضی با استفاده از راهپیمایی ها و مراسم حکومتی در ایران امری سابقه دار است. در سال 88 خورشیدی یا 2009 نیز از چند مراسم حکومتی برای اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری استفاده شد.

نظرات