مسابقه طراحی آرم و شعار برای 25 امین سالگرد استقلال ارمنستان

اعلامیه استقلال ارمنستانوزارت فرهنگ ارمنستان مسابقه ای برای آرم و شعار مراسم 25 امین سالگرد استقلال این کشور برگزار می کند.
مهلت شرکت در این مسابقه تا روز 10 مارس سال جاری تعیین شده است. به بهترین طراح 500 هزار درام جایزه اعطا خواهد شد.
مراسم 25 امین سالگرد استقلال ارمنستان 21 سپتامبر برگزار خواهد شد.

نظرات