ایران 8 میلیارد دلار سلاح به روسیه سفارش داد

حسین دهقانایران لیستی از تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را به روسیه اعلام کرده است. ارزش اقلام سفارشی معادل 8 میلیارد دلار برآورد شده است.
به گزارش روزنامه تجارت در روسیه Kommersant در لیست اقلام سفارشی ایران انواعی از بالگرد، هواپیما، کشتی، زیردریایی و موشک وجود دارد.
از روز 15 فوریه جاری، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، سرتیپ پاسدار حسین دهقان در مسکو بسر می برد.

نظرات