اسکناسهای جدید لاری به گردش درآمدند

اسکناسهای جدید لاریاز امروز 1 فوریه بانکهای گرجستان اسکناسهای جدید 20 لاری، 50 لاری و 100 لاری تحویل می دهند.
رنگ اصلی در اسکناس 20 لاری قرمز، 50 لاری سبز و 100 لاری بنفش است. مقامات بانک مرکزی گفته اند این اسکناسها ایمن تر هستند و امکان جعل و سوء استفاده را کاهش میدهند همچنین برای کسانی که مشکل بینایی دارند آسانتر شناسایی می شوند.

پنجاه لاری رو

پنجاه لاری پشت

صد لاری رو

صد لاری پشت

نظرات

مطلب پربیننده