اسکناسهای جدید لاری به گردش درآمدند

اسکناسهای جدید لاریاز امروز 1 فوریه بانکهای گرجستان اسکناسهای جدید 20 لاری، 50 لاری و 100 لاری تحویل می دهند.
رنگ اصلی در اسکناس 20 لاری قرمز، 50 لاری سبز و 100 لاری بنفش است. مقامات بانک مرکزی گفته اند این اسکناسها ایمن تر هستند و امکان جعل و سوء استفاده را کاهش میدهند همچنین برای کسانی که مشکل بینایی دارند آسانتر شناسایی می شوند.

پنجاه لاری رو

پنجاه لاری پشت

صد لاری رو

صد لاری پشت

نظرات