سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی در هشتاد سالگی می خواند

سلیم موذن زادهسلیم مؤذن‌زاده اردبیلی از خوانندگان مشهور ایرانی است که با داشتن هشتاد سال سن در سلامت کامل بسر می برد و همچنان مرثیه می خواند.
بخاطر سبک خاص خوانندگی موذن زاده برخی او را مداح خطاب می کنند. مؤذن‌زاده اردبیلی دارای شخصیت والایی است و در جامعه ایران از احترام بالایی برخوردار می باشد و بهیچ وجه نمی توان او را در رده عربده کشان، لمپنها و قداره بندهای ذوب در ولایت امروزی جای داد. با اینحال گروههای سیاسی و افراد در قدرت تلاشهایی داشته اند که از اعتبارموذن زاده در جهت منافع خودشان بهره برداری کنند.
سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی متولد سال 1315 در شهر اردبیل است. او فرزند عبدالکریم مؤذن‌زادهٔ اردبیلی می باشد که نخستین موذن رادیوی ایران بود.

[embed]https://youtu.be/zA2OrryUZ3Q[/embed]

سسیمه یوخدور سس وئرن
دانیش من‌ایله فاطیمه
هارا گئدوم گئجه ایله من
دانیش من ایله فاطیمه
آدام‌سیزام آدام‌سیزام
---
سسیمه یوخدور سس وئرن
دانیش من‌ایله فاطیمه
هارا گئدوم گئجه ایله من
دانیش من ایله فاطیمه
زمانه‌دن داریخمیشام
یئتوبدی غم نهایته
بیری قاپیمی اچمیور
گئله من‌ایله صؤحبته

نظرات