سرتیپ پاسدار حسین دهقان باز هم به مسکو می رود

حسین دهقانوزیر دفاع، سرتیپ پاسدار حسین دهقان  روزهای 15 و 16 فوریه جاری در مسکو خواهد بود.
گفته می شود حسین دهقان با همتای روسی خود و شماری دیگر از مقامات روسیه در مورد تحویل موشک اس 300 و خرید هواپیمای سوخو گفتگو خواهد داشت.
سرتیپ دهقان اوایل سال جاری خورشیدی نیز به مسکو سفر کرد و در کنفرانس امنیت بین المللی سخنرانی نمود.

نظرات