ناتو اوستیای جنوبی و آبخازیا را بخشی از خاک گرجستان می داند

Nato_Geo_commissionینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو از روسیه خواست که دولتهای اوستیای جنوبی و آبخازیا را برسمیت نشناسد.
ینس استولتنبرگ روز 11 فوریه جاری پیش از کمیسیون مشترک گرجستان و ناتو در بروکسل اعلام کرد گرجستان یک کشور مستقل با مرزهای شناخته شده بین المللی است. روسیه همچنان این مرزها را نادیده می گیرد.
اوستیای جنوبی و آبخازیا دو منطقه خودمختار در خاک گرجستان هستند که اعلام استقلال نموده اند اما بغیر از روسیه و چند کشور دور از منطقه تاکنون کشور دیگری استقلال آنها را برسمیت نشناخته است. در میان سیاستمداران گرجستان رویکرد واحدی برای حل این مناقشه وجود ندارند. اشخاصی مانند کاخا کالادزه وزیر انرژی و معاون نخست وزیر گرجستان تاکنون با مقامات رسمی این مناطق ملاقات داشته اند و مایلند مسئله از طریق همکاری حل شود. کسانی مانند تینا خیداشلی وزیر دفاع گرجستان‬‎ این مناقشه را بصورت اختلاف بین روسیه و گرجستان تعریف می کنند که بموجب آن روسیه خاک گرجستان را اشغال کرده است. این گروه امیدوارند با اتخاذ این سیاست در روند پیوستن گرجستان به ناتو تسریع صورت گیرد.

[embed]https://youtu.be/E8jhJlVzXbg[/embed]

نظرات