تور ارمنستان ویژه مدیران پرس تی وی

قفقازستان- بی تربیت بازی و بی ادبی از محدوده بازجوها و ماموران فراتر رفته است و اکنون در میان مدیران موسسات فرهنگی جمهوری اسلامی نیز قابل مشاهده است. هر از چندی یکی از این گندها در فضاهای عمومی منتشر می شود، مدرسی که نمره دانشجو را با سکس معامله می کند، مدیری در وزارت علوم که در آسانسور از کارمندان زن لب می گیرد، آخوندی که در کلاس آموزش قرآن به کودکان تجاوز می کند و حالا حمید رضا عمادی از شبکه پرس تی وی به کارمند خود شینا شیرانی می گوید که تخم درد گرفته است و باید ارضا شود.
چند دهه سیطره یک نظام فکری و تربیتی غلط جامعه ما را به این روز درآورده است و متاسفانه در کوتاه مدت راه درمانی برای این افراد عقده ای وجود ندارد. لذا قفقازستان پیشنهاد تاسیس خانه عفاف در ارمنستان را بعنوان آرام بخش موقت، موثر و عملی میداند. هم مدیران جمهوری اسلامی در این زمینه تخصص کافی دارند و هم در جامعه ارمنستان ابزارهای لازم برای آن وجود دارد. توجه داشته باشید که این مدیران فاسد در محیط ایران ریاکارانه زندگی می کنند اما در خانه عفاف ارمنستان می توان از مقامات امنیتی کشور تضمینهای لازم را گرفت تا هویت اشخاص محفوظ بماند و هر غلطی خواستند بکنند بدون آنکه نامی از ایشان ثبت شود.

[embed]https://youtu.be/i0BxB8a1GnQ[/embed]

نظرات