قفقاز کجاست؟


امروزه قفقاز به منطقه ای گفته می شود که سه کشور مستقل و 9 استان روسیه را در بر می گیرد. کشورهای ارمنستان، گرجستان و جمهوری آذربایجان قفقاز جنوبی را تشکیل میدهند و 9 استان روسیه قفقاز شمالی. اما از نظر تاریخی واژه قفقاز اشاره به ناحیه گسترده تری دارد که فرای جغرافیای سیاسی معاصر است.

در تعریف کلاسیک قفقاز منطقه ای است بین دریای سیاه و دریای مازندران که رشته کوههای بلندی را در بر میگیرد و حد فاصل اروپا و آسیا قرار گرفته است. با این تعریف قسمتهایی از گیلان، اردبیل و استانهای آذربایجان نیز بخشی از قفقاز محسوب می شود. از ترکیه نیز استانهای اردهان و ترابزون در منطقه قفقاز قرار دارند.
قفقاز از نظر قومی و زبانی یکی از متنوع ترین مناطق جهان است.

نظرات