سپاسگزاری از ترکیه در برابر وزیر دفاع ارمنستان

خیداشلیتینا خیداشلی وزیر دفاع گرجستان امروز در نطقی با حضور وزیر دفاع ارمنستان گفت که گرجستان دارای همکاریهای راهبردی با ترکیه است و همکاری با ترکیه بعنوان عضوی از ناتو اهمیت قراوانی برای گرجستان دارد. خیداشلی از ترکیه بخاطر همکاری در چهارچوب پیمان ناتو سپاسگزاری کرد.
امروز تینا خیداشلی وارد ارمنستان شد و قرار است دو روز از این کشور بازدید نماید. او علاوه بر دیدار با سیران اوهانیان وزیر دفاع ارمنستان با سرژ سرکیسیان رئیس جمهور و هویک آبراهامیان نخست وزیر و نیز ادوارد نعلبندیان وزیر امور خارجه ارمنستان دیدار و گفتگو خواهد داشت.
بموجب توافقی از سال 2010 هر ساله مقامات دفاعی دو کشور در مورد همکاری های نظامی تبادل نظر می نمایند. دیدار امسال در شرایطی صورت گرفت که اختلافات بین ترکیه و روسیه شدت یافته است. ارمنستان با روسیه همکاریهای راهبردی دارد.

نظرات