سرمایه گذاری شرکت لبنیاتی لاکتالیس در گرجستان

ماست سانتهشرکت فرانسوی لاکتالیس بخش عمده ای از سهام شرکت لبنیاتی سانته در گرجستان را خریداری کرده است. گفته می شود این اقدام زمینه ورود محصولات لبنی گرجستان به بازارهای جهانی خواهد بود.
غول محصولات لبنی جهان روز 3 فوریه جاری اعلام کرد که بخش عمده ای از سهام سانته را خریداری کرد اما درصد سهام و مبلغ پرداختی به سانته را فاش نساخت. سانته در حال حاضر مهمترین شرکت تولید فرآورده های شیر در گرجستان است.
نمایندگان شرکت لاکتالیس با مقامات گرجستان و از جمله با نخست وزیر گیورگی کویریکاشویلی نیز ملاقات داشتند. در این دیدار میشل نالت معاون گروه لاکتالیس گفت: با سهام عمده ای که لاکتالیس از سانته گرفته است، شرکت سانته خواهد توانست محصولات لبنی گرجستان را به بازارهای جهانی وارد کند و صنایع تولید شیر و محصولات لبنی در کشور توسعه خواهد یافت که اینها نقش مهمی در توسعه اقتصادی گرجستان ایفا خواهد کرد.
لاکتالیس نخست وزیر

نظرات