امام شیرین به صحنه آمد

امام شیرین1شرین خانکان که رسانه های فارسی زبان به او شیرین می گویند، امام مسجدی در دانمارک است. امام شیرین حجاب اسلامی را رعایت نمی کند.
به گزارش دویچه وله شرین خانکام امام جماعت مسجد مریم در کپنهاک است. این مسجد عبادتگاه زنان است اما مردان هم می توانند برای تماشا وارد آن شوند.
نکته جالب دیگر درباره مسجد مریم این است که مردان شبهای جمعه حق ورود به آنجا را ندارند ;-) ;)

امام شیرین 2

نظرات