لایحه اعمال مجازات بخاطر توهین به احساسات مذهبی

[caption id="attachment_10214" align="aligncenter" width="300"]eka beselia Eka Beselia[/caption]

پارلمان کرجستان لایحه ای را بررسی می کند که بموجب آن توهین به احساسات مذهبی جرم خواهد بود. این لایحه از سوی ائتلاف رویای گرجستان پیشنهاد شده است اما برخی از نمایندگان جناح اکثریت مجلس نیز با تصویب آن مخالف کرده اند. مخالفان می گویند این لایحه مغایر با اصل آزادی بیان است.
اکا بسلیا رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان از مدافعان تصویب لایحه مزبور است. او می گوید ما می خواهیم تعادلی بین حمایت از آزادی بیان و حمایت از احساسات مذهبی برقرار کنیم. به گفته او بسیاری از کشورهای اروپایی مقررات مشابه ای در این زمینه وضع کرده اند.
در این لایجه هرگونه اظهار نظر در تریبونهای عمومی و نشر مطالب درباره مقدسات، سازمانهای مذهبی و آخوندها ممنوع است درصورتیکه موجب جریحه دار شدن احساسات مذهبی بشود و توهین تلقی گردد. تعیین توهین بودن یا نبودن برعهده دادگاه خواهد بود.
لوان بردزنیشویلی نماینده پارلمان از حزب جمهوری خواه می گوید: این لایجه در تضاد با حقوق اساسی است و آزادی بیان را محدود می کند، من از آن حمایت نخواهم کرد.
حزب جمهوری خواه بخشی از ائتلاف رویای گرجستان را تشکیل می دهد و اظهارات بردزنیشویلی نشان میدهد که در داخل این ائتلاف نیز همسویی در مورد این لایحه وجود ندارد.
برخی از افراد و سازمانها تهیه این لایجه را به اظهارات ایلیای دوم مرتبط میدانند. او در ماه ژانویه سال 2015 در واکنش به انتشار یک کاریکاتور خواهان محدود شدن آزادی بیان در توهین به احساسات مذهبی گردیده بود. با اینحال روز 4 فوریه جاری کلیسای ارتودکس در بیانیه ای اعلام کرد که هیچ نقشی در تنظیم این لایحه نداشته است.

نظرات