بانک کور استاندارد نرخ بهره سپرده ها را تغییر داد

قفقازستان - بانک کور استاندارد KSB نرخ جدید بهره برای سپرده های سالانه را از این قرار اعلام کرد:

به دلار : 4.95 درصد
به یورو : 4.4 درصد
به لاری : 12 درصد
ارقام فوق نشان می دهد که نرخ جدید بهره برای سپرده های دلاری و یورویی نسبت به سابق کاهش یافته است در حالی که برای سپرده ها به لاری افزایش پیدا نموده است.

نظرات