تعطیلی فرودگاه تفلیس در روزهای نوروز

Tbilisi-Airportفرودگاه بین المللی تفلیس اعلام کرده است که از روز 1 مارس به مدت چهار ماه در ساعات روز تعطیل خواهد بود.
بر اساس گزارشهای اولیه ای که منتشر گردیده است، برنامه تعطیلی فرودگاه بدین ترتیب خواهد بود:
از 1 مارس تا 26 مارس : از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 3:00 بعد از ظهر
از 27 مارس تا 1 جولای: از ساعت 10:30 صبح تا ساعت 8:00 بعد از ظهر
علت تعطیلی فرودگاه انجام تعمیرات اعلام شده است.
پروازهایی که طبق برنامه باید در ساعات تعطیلی فرود بیایند کنسل خواهند شد یا اینکه با تاخیر انجام خواهند گرفت.

نظرات