تربیت نیروی متخصص به سفارش صاحبان صنایع

Giorgi_Kvirikashviliبه گفته گیورگی کویریکاشویلی نخست وزیر گرجستان، سرمایه گذاری دولت در حوزه آموزش عالی باید بر اساس تقاضای صنایع باشد و نه تنها آروزی جوانان.
کویریکاشویلی در ملاقات با گروهی از سرمایه گذاران در تفلیس گفت: بعنوان مثال در حوزه بانکداری ما پنج برابر بیش از نیاز کشور بانکدار تولید می کنیم در حالی که در زمینه های کشاورزی و دامداری متخصص کافی نداریم.
نخست وزیر گرجستان بر اصلاح نظام آموزشی کشور تاکید کرد و پرورش متخصص براساس نیاز بازار را مدل آموزش عالی آلمان توصیف نمود که گرجستان باید از ان الگوبرداری کند.

نظرات