انتشار كوزموپوليتن در ارمنستان متوقف شد

انتشار نشریه كوزموپوليتن آرمنیا بعلت مشکلات مالی متوقف شده است.

کوزموپولیتن بمدت 5 سال در ارمنستان منتشر میشد و آخرین شماره این نشریه در ماه دسامبر سال 2015 منتشر گردید. هراچولی اوتمازیان ناشر کوزموپولیتن اعلام کرده است که این نشریه دیگر منتشر نخواهد شد. او می گوید: می بینید که مغازه ها هر روز در حال تعطیل شدن هستند و هیچ فروشگاهی نمی خواهد پولی برای تبلیغات فراهم کند.

نظرات