کوکا کولا در ارمنستان جریمه شد

کوکا کولا ارمنستانکمیسیون حمایت از اقتصاد رقابتی در ارمنستان شرکت کوکاکولا را 50 میلیون درام (معادل بیش از 100 هزار دلار) جریمه کرد.
شکایت شرکت پپسی کولا منجر به جریمه شده است. برخی از توزیع کنندگان از خرید پپسی خود داری می کنند به این علت که کوکا کولا مزایای بیشتری برای آنها در نظر می گیرد. یک مورد مشخص که در شکایت مزبور آمده است اشاره به اهدا یخچال مجانی از سوی کوکا کولا است که دارنده آن فقط حق دارد محصولات این شرکت را در آن نگهداری کند.
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل !

نظرات