بانک سامان عرضه ویزا کارت را آغاز کرد

ویزاکارتبانک سامان در ایران اعلام کرده است که مشتریان برتر این بانک می توانند به تعداد دلخواه ویزا کارت دریافت کنند.
موجودی ویزا کارتهای بانک سامان حداکثر می تواند 1000 دلار باشد. مدت اعتبار این کارت یکساله است و قابلیت شارژ ندارد.

نظرات