کمک مالی امریکا برای کنترل بیشتر بر مرز گرجستان با ارمنستان

توافق کنترل مرزایالات متحد امریکا برای حفاظت بیشتر مرزهای گرجستان با ارمنستان 10 میلیون دلار کمک مالی به دولت گرجستان اعطاء نمود.
به گزارش وزارت کشور گرجستان توافقنامه ای بین پلیس مرزی گرجستان و آژانس کاهش مخاطرات دفاعی امریکا DTRA به امضا رسید که بموجب آن گرجستان برجهای مراقبت، دوربینهای دید در شب و تجهیزات دفاعی دیگر در مناطق مرزی خود را افزایش خواهد داد. تقویت پاسگاههای مرزی کسوملو و کدا بخش عمده مفاد این توافقنامه است.
امضا این توافقنامه همزمان با دیدار سالانه مقامات دفاعی ارمنستان و گرجستان صورت گرفته است.

نظرات