رئیس جدید سازمان امنیت ارمنستان

رئیس امنیت ارمنستانگئورگی کوتویان Գեորգի Կուտոյանը به ریاست سازمان امنیت ملی ارمنستان NSS منصوب گردید.
گئورگی کوتایان متولد سال 1981 در شهر ایروان است. او طی سالهای 2002 تا 2010 در دانشگاه روسی ارمنستان Slavic تدریس می کرد.

نظرات