شهروندان گرجستان بدون ویزا به اسرائیل مسافرت می کنند

اسرائیل گرجستان رهبران

شهرواندان گرجستان می توانند بدون نیاز به اخذ رواید به اسرائیل مسافرت کنند و تا 90 روز در این کشور اقامت داشته باشند.

وزارت کشور گرجستان در بیانیه ای به شهروندان گرجستان توصیه می کند که هنگام ورود به اسرئیل مدارک لازم مانند رزرواسیون هتل و بیمه مسافرتی بهراه داشته باشند. با اینحال وبسایت اجندا از مایا پانجیکیدزه نقل می کند که هنوز مقامات اسرائیل، وزارت خارجه را از جزئیات موضوع مطلع نکرده اند.

نظرات

مطلب پربیننده