دیدار مجتبی خامنه ای از آستان قدس رضوی

مجتبی خامنه ایدر حالی که واعظ طبسی ملقب به سلطان خراسان در حالت اغما بسر می برد و بنظر می آید روزهای پایانی عمر خود را می گذراند، مجتبی خامنه ای به مشهد مسافرت کرده است و مشغول بازدید از بنیاد موسوم به آستان قدس رضوی می باشد.
سفر مجتبی خامنه ای به مشهد این گمانه را تقویت می کند که ممکن است واعظ طبسی زندگی را بدرود گفته باشد ولی اعلام خبر درگذشت او موکول به توافق باندهای مافیایی بر سر تولیت آستان قدرس رضوی باشد.

نظرات