باواریا وارد بازار گرجستان می شود

باواریا

بزودی آبجوی باواریا ساخت گرجستان وارد بازار می شود.

شرکت نوشابه سازی زدازنی در گرجستان اعلام کرده است که مجوز تولید نوشیدنی با برند باواریا را دریافت کرده است و بزودی این محصول را روانه بازار خواهد ساخت.

نظرات