اقتصاد ایران و ترکیه مکمل یکدیگرند

احمد داوداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه پیش از سفر به ایران در نشست خبری در فرودگاه آنکارا، اظهار داشت: پتانسیل‌های اقتصادی ایران و ترکیه مکمل یکدیگرند زیرا ایران تولید کننده مهم انرژی و ترکیه نیز روی خط انتقال انرژی قرار گرفته است.

احمد داوداوغلو نخست وزیر ترکیه در راس یک هیات بلند پایه سیاسی و اقتصادی عصر جمعه 4 مارس عازم ایران گردید. هرچند رسانه های جمهوری اسلامی بر گفتگو بین مقامات دو کشور درباره سوریه تاکید دارند اما همانطور که داوداوغلو نیز گفته است گسترش همکاریهای اقتصادی ایران و ترکیه موجب می گردد که ایران از فرصتهای اقتصادی مهم در سطح بین المللی بهره برداری نماید.
ایران و روسیه دو کشور عرضه کننده انرژی در جهان هستند و در واقع رقیب یکدیگر در عرصه اقتصاد جهانی محسوب می شوند. هر دو کشور ایران و روسیه برای دستیابی به بازار انرژی می توانند از ظرفیتهای ترکیه بهره برداری کنند ولی بنظر می رسد که در شرایط کنونی ایران شانس بالاتری در این مورد دارد. البته اینکه مقامات کنونی ایران تا چه حد بدنبال تامین منافع حافظ اسد یا کشور ایران هستند نیز موضوع با اهمیتی می باشد.

نظرات