لغو کنسرت نوروزی استاد شجریان در ارمنستان

به گزارش وبسایت محمدرضا شجریان، برنامه کنسرت نوروزی استاد شجریان در ایروان بدلیل مسایل پیش آمده پزشکی برای ایشان لغو گردیده است. قرار بود این کنسرت نوروز 95 برگزار شود.

متن اطلاعیه منتشر شده در وبسایت مجمد رضا شجریان درمورد لغو کنسرت بدین شرح است:

باطلاع دوستداران و علاقمندان مهربانم ميرسانم
امروز ششم اسفندماه ١٣٩٤ پزشك معالجم موردي را در ام آر آي اخيرم مشاهده كرد كه قاطعانه ازمن خواست سفرم را لغو كرده تا براي ٦ تا ٨ هفته زير نظر ايشان بمعالجه و درمان مورد ديده شده بپردازيم من هم با اكراه مجبور بپذيرفتن آن شدم .
لذا با همه تمهيدات و برنامه ريزيهائي كه براي كنسرت دوازدهم فروردين ماه ٩٥ شهر ايروان ارمنستان انجام داده بوديم و همچنان با استقبال گرمتان روبرو هستيم ، با پوزش خواهي از شما دوستداران عزيزم يادآور شوم بخاطر وضع پيش آمده نابهنگام ، در تاريخ مقرر از ديدار با شما مهربانانم محروم خواهم بود . اميد است پوزش مرا بپذيريد تا در آينده اي هرچه نزديكتر توفيق خدمت گزاري هميشگي نصيبم گردد و از شرمندگيتان برون آيم . ديگر اطلاعات و تصميمات بعدي در اين مورد نيز از طريق سايت رسمي ام بآگاهيتان خواهد رسيد .
خدمتگزارتان محمدرضا شجريان

نظرات