دستگیری‌های گسترده و غیر قانونی مردم در شبه جزیره کریمه

پترو پروشنکو

پترو پروشنکو، رئيس جمهور اوکراین اعلام کرد طی دو سال اخیر پس از الحاق یک طرفه شبه جزیره کریمه به خاک روسیه دستگیری‌های گسترده و غیر قانونی مردم این جزیره توسط نیروهای امنیتی روس و فشار بر آن‌ها افزوده شده است.

به گزارش خبرگزاری آناتولی پروشنکو با یادآوری اینکه نیروهای امنیتی روسیه حقوق تاتارهای کریمه را به صورت تحقیرآمیز نقض کرده‌اند، تصریح کرد: برخورد نیروهای امنیتی روسیه با تاتارهای کریمه اشغالگرانه و مشابه سیاست تصفیه قومی دوران استالین است.

نظرات