نیروگاه بادی گوری


وزارت انرژی گرجستان اعلام کرده است که نیروگاه بادی گوری در سال 2016 راه اندازی می گردد.

ایراکلی خمالادزه معاون وزیر انرژی گرجستان می گوید که ساخت نیروگاه بادی گوری در سال 2016 بپایان می رسد و این نیروگاه 20 مگاواتی تا ماه دسامبر سال جاری راه اندازی خواهد شد.
نیروگاه بادی گوری در 80 کیلومتری تفلیس واقع شده است و هزینه ساخت آن 30 میلیون دلار اعلام گردیده است. گرجستان برای ساخت این نیروگاه 24 میلیون دلار از بانک اروپایی عمران و توسعه وام گرفته است.

نظرات