عیدی بزرگ به ملت در زندان ایران، تمدید ماموریت احمد شهید

احمد شهید

شورای حقوق بشر سازمان ملل ماموریت احمد شهید را برای بررسی وضعیت حقوق بشر ایران تمدید کرد.

رای گیری شورای حقوق‌بشر در آخرین ساعتهای 21 مارس به وقت ژنو سوئیس برگزار شد و 20 رای موافق در مقابل 15 رای مخالف و 11 رای ممتنع منجر به تمدید ماموریت احمد‌شهید برای یکسال دیگر شد.
سپاس از همه نهاد ها،شخصیت ها،هموطنان در تبعید که در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته اند و ملت ایران از خدمات آنها برای آبادانی کشور محروم است اما با نوشتن نامه،فرستادن ایمیل،زدن تلفن و غیره یک مجموعه چند هزار نفره را بوجود آوردند و خواهان تمدید ماموریت دکتر احمد شهید جهت دفاع از حقوق مردم ایران شدند.

نظرات