افزایش ورود گردشگران جمهوری آذربایجان به استان اردبیل


معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل از افزایش 17 درصدی ورود گردشگران جمهوری آذربایجان به استان اردبیل خبر داد.

قادر تقی زاده، معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: مجموع گردشگران خارجی جمهوری آذربایجان 7 هزار و 375 نفر از 27 اسفند ماه گذشته تا چهار فروردین ماه امسال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 17 درصد افزایش را نشان می دهد.

نظرات