جریمه نقدی و پلمپ دهها واحد کسب و کار در گرجستان

تحقیقاتاداره بازرسی وزارت دارایی گرجستان اعلام کرده است که 13 کارآفرین را جریمه نقدی نموده است و کسب و کار آنها را تعطیل کرده است. این افراد صاحب دهها کسب و کار در تفلیس و مناطق دیگر گرجستان اعلام شده اند.
روز 1 مارس خبر جریمه و تعطیلی کسب و کار این افراد در یک کنفرانس رسانه ای از سوی اداره بازرسی وزات دارایی اعلام شد. این افراد به فرار مالیاتی متهم شده اند و اداره بازرسی مدعی است که 1 میلیون و 880 هزار لاری درامد دولت بخاطر نپرداختن مالیات وصول نشده است.
برای 13 متهم پرونده جنایی افتتاح شده است و اگر این افراد گناهکار شناخته شوند به تحمل 6 تا 9 سال حبس محکوم خواهند شد.

نظرات