سرقت نفت از خط لوله شرکت بی پی

]لوله انحرافی 

سارقان یک لوله فرعی به خط لوله نفت باکو-سوسپا متصل کرده بود و از طریق آن نفت این خط لوله را می دزدیدند.

اداره بازرسی وزارت دارایی گرجستان روز چهارشنبه 23 مارس در یک کنفرانس رسانه ای درباره سرقت سازمان یافته از خط لوله نفت باکو-سوسپا اطلاع رسانی کرد.
سارقان در منطقه کارلی ქარელი بطور غیرقانونی یک لوله فرعی به طول 1 کیلومتر را به خط لوله مزبور متصل کرده بودند. آنها نفت حاصل از این خط لوله را با کامیون به کارخانه ای قدیمی می رساندند و پس از فرآوری می فروختند. محموله اصلی کامیون  با گیاهان استتار می شد.
در ارتباط با این سرقت دو مظنون دستگیر شده اند.
خط لوله نفت باکو-سوسپا متعلق به بی پی یا شرکت نفت و گاز بریتانیایی می باشد.

نظرات