راهکار محمود واعظی برای کنترل شبکه های اجتماعی

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در صفحه اینستاگرام خود اظهار می دارد: ما می توانیم زمینه همگانی شدن شبکه های اجتماعی بومی با قابلیت نمونه غیربومی را در کشور فراهم سازیم.

جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تاکنون بسیاری از شبکه های اجتماعی سنتی را نابود کرده است یا آنها را تحت کنترل خود درآورده است. قهوه های سنتی، پاتوقهای گفتگو در کوچه ها، هیئتهای مذهبی و صدها نمونه دیگر محلهایی برای گفتگو و به اشتراک گذاشتن اخبار و دیدگاهها بودند که به کلی نابود شده اند یا تحت کنترل درآمده اند. با همگانی شدن رسانه اینترنت، جهان با پدیده ای بنام شبکه های اجتماعی مجازی مواجه شد و جمهوری اسلامی نیز سعی کرد با استفاده از ابزار سانسور، این رسانه و شبکه های اجتماعی مدرن را تحت کنترل یا غیرقابل دسترس نماید.
سانسور اینترنت تحت عنوان فیلترینگ از دوران محمد خاتمی آغاز شد و در سال 88 خورشیدی به اوج خود رسید بطوریکه اکثر رسانه های فارسی زبان خارج از کشور و نیز شبکه هایی مانند فیسبوک غیرقابل دسترس شدند. هرچند این سانسور گسترده ضربات فرهنگی و اقتصادی سنگینی به جامعه ایرانی وارد کرده است اما نتوانسته است در کشور خفقان کامل مانند دهه 60 خورشیدی بوجود بیاورد. محمود واعظی در اینستاگرام خود اورده است: شبکه های اجتماعی، به عنوان نسل جدیدی از پایگاه های اینترنتی از یک طرف به دلیل ورود به بخش بزرگی از زندگی فردی و اجتماعی کاربران و اثرگذاری بر فعالیتهای مختلف روزمره آنها، و از طرف دیگر مزیتها و کارکردهای چندگانه و مهم این ابزار در زندگی شان امکان حذف یا مسدود ساختن آن را دور از ذهن و غیرکاربردی کرده است.
راهکار ایجاد شبکه های بومی با قابلیت غیربومی که واعظی از آن سخن می گوید، تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است. وبسایتهایی مانند کلوب یا فیس نما نمونه هایی از آن هستند. بنظر می رسد دولت تدبیر و امید نیز می خواهد با صرف بودجه های کلان رانتی را در اختیار گروههای دیگر قرار دهد تا شبکه های جدیدی ایجاد نمایند.

نظرات