صدای مترو تهران مردانه شد

به گزارش روزنامه شهروند مدتی است صدای گوینده مترو تهران در خط2 مردانه شده است.

نظرات